Nyheter

 • Tid for lusesjekk

  Denne uken (uke 10) har Folkehelseinstituttet lusekampanje og oppfordrer ALLE skoler og barnehager å følge opp

 • Info om utdanningsdirektoratet sine kartleggingsprøver

  Gjennomføringsperioden er frå 12. mars til 13. april. Skolen/ kontaktlærer avgjer sjølv kva dagar i perioden kartlegginga skal gjennomførast.

 • Skulerute våren 2018

  Ikkje fri på måndag Det er ingen fleire kursdagar dette skuleåret. Ein del skular har fri måndag 22.januar. Det har ikkje Grindhaug. Vinterferie: veke 7 (12.-16.februar) Påskeferie: 26.mars – 02.april Oppstart etter påskeferien: tysdag 3.april Fridag: måndag 30. Fridagar: Tysdag 1., torsdag 10. (Kristi Himmelfart), fredag 11.,torsdag 17., fredag 18. og måndag 21.(Pinse) Siste skoledag fredag 22. juni

 • Besteforeldretreffet nynorsk

  Besteforeldretreffet på kulturhuset gjekk som smurt, me hadde blide og kjekke ungar, flotte kaker levert frå foreldra og 7.klasse som styrte seg flott gjennom opplegget. Her kjem nokre bilete frå nynorsk-opptredenane tysdag 5.des.

 • Møte i Samarbeidsutvalet

  Det var møte i Samarbeidsutvalet (SU) på skulen onsdag 29.november. Referatet finn de under fana Samarbeidsutvalet øverst i grønt felt.

 • Møte i Skolemiljøutvalet

  29.november hadde me det første møtet i Skolemiljøutvalet (SMU) dette skoleåret. Referatet frå møtet finn de under overskrifta Skolemiljøutvalet.


Grindhaug skole
Nyevegen 1 4270 ÅKREHAMN Tlf: 52811770
29 Bilde av skolen
Null mobbing